Management RDS

Dotazník založen na European Survey on Neonatal Respiratory Care in NICUs od Union of European Neonatal and Perinatal Societies (UENPS)

Dotazník

Management RDS

Cílem dotazníku je poskytnout ucelený přehled o ventilačních strategiích na jednotkách intenzivní péče pro novorozence (NICU). Dotazník je rozdělen do několika částí:

  • A) Obecné informace
  • B) Ventilační strategie na porodním sále (delivery room management)
  • C) Ventilační strategie na oddělení (NICU)
  • D) Léky (surfaktant)

Informace o UENPS dotazníku naleznete v přiloženém PDF (European Survey on Neonatal Respiratory Care in NICUs).

LISA
book_icon

UENPS

Survey

Česká Neonatologická Společnost • Newborn RDS Term 1
Dotazník

Další informace

Údaje shromážděné tímto dotazníkem budou použity výhradně ČNeoS a pouze pro účely dotazníku (analýza výsledků). Žádné údaje nebudou sdíleny s třetími stranami. Na dotazník se plně vztahuje GDPR (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

V průběhu vyplňování dotazníku můžete měnit své odpovědi, dokud nekliknete na tlačítko Odeslat Dotazník. Odhadovaný čas na dokončení je 20 minut. Pokud potřebujete pomoc nebo máte jakékoli dotazy, napište prosím na: info@cneos.cz

  1. Moretti C, Gizzi C, Gagliardi L, et al. A Survey of the Union of European Neonatal and Perinatal Societies on Neonatal Respiratory Care in Neonatal Intensive Care Units. Children (Basel). 2024;11(2):158. Published 2024 Jan 26. doi:10.3390/children11020158
  2. Sweet DG, Carnielli VP, Greisen G, et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome: 2022 Update. Neonatology. 2023;120(1):3-23. doi:10.1159/000528914
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

V úvodní části dotazníku uvedete základní informace o Vašem oddělení.


NICU=neonatal intensive care unit