Palivizumab

Doporučení ČNeoS ČLS JEP a Společnosti dětské pneumologie pro imunoprofylaxi závažných forem RSV infekce

Imunoprofylaxe

RSV

Zástupci České neonatologické společnosti ČLS JEP a Společnosti dětské pneumologie se při společném jednání shodli na potřebě revize zajištění prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích, které jsou způsobené respiračním syncytiálním virem (RSV) u vysoce rizikových dětí.

Základní informace o změnách naleznete v přiloženém PDF souboru. Zároveň je na našich stránkách možnost spustit Interaktivní Indikační Formulář, který Vám usnadní rozhodování o případném splnění kritérií.

RSV

Imunoprofylaxe

RSV infekce

Česká Neonatologická Společnost • RSV Palivizumab

Dostupnost prevence

RSV infekce

Dostupnost Prevence

RSV

Mezioborové stanovisko České vakcinologické společnosti, České pediatrické společnosti, České neonatologické společnosti, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k dostupnosti prevence RSV infekcí v kojeneckém věku.

Základní informace naleznete v přiloženém PDF souboru. Zároveň je na stránkách ČNeoS možnost spustit Interaktivní Indikační Formulář, který Vám usnadní rozhodování o případném splnění kritérií imunoprofylaxe proti RSV.

Od 1.3.2024 jsou již v platnosti nová úhradová kritéria pro imunoprofylaxi palivizumabem.
Na stránkách Státního Ústavu pro Kontrolu Léčiv (SÚKL) jsou nová kritéria uvedena.

Česká Neonatologická Společnost • Course
Nová indikační Kritéria

RSV

Největší změnou/rozšířením v rámci nového indikačního omezení je doporučení imunoprofylaxe pro novorozence s gestačním stářím 32+0 až 34+6, kteří splňují dané rizikové skóre. Rizikové skóre vzniklo na základě podobného skóre, které je v současnosti používáno v Rakousku a je podloženo řadou vědeckých studií (viz Reference).

V indikačních kritériích již není striktně definována RSV sezóna. Začátek RSV sezóny je nutné sledovat na stránkách SZÚ. Předpokládaný začátek imunoprofylaxe je září, nejpozději říjen!

  1. Resch, B., Eber, E., Ehringer-Schetitska, D. et al. Respiratory-Syncytial-Virus-Prophylaxe mit Palivizumab. Paediatr. Paedolog. 54, 270-276 (2019).
  2. Sampalis JS, Langley J, Carbonell-Estrany X, Paes B, O’BrienK, Allen U, Mitchell l, Aloy JF, Pedraz C, MichaliszynAF(2008)Development and validation of a risk scoring tool to predict respiratory syncytial virus hospitalization in premature infants born at 33 through 35 completed weeks of gestation.Med Decis Making28(4):471—480
  3. Paes B, Steele S, Janes M, Pinelli J (2009) Risk-Scoring Tool for respiratory syncytial virus prophylaxis in premature infants born at 33—35 completed weeks‘ gestational age in Canada. Curr MedResOpin Curr Med Res Opin. 2009 Jul;25(7):1585-91. 
  4. Carbonell-Estrany X, Simöes EA, Fullarton JR, Ferdynus C, Gouyon JB, European RSV Risk Factor Study Group (2010) Validation of a model to predict hospitalization due to RSV of infants born at 33—35 weeks‘ gestation. J Perinat Med 38(4):411—417(Jul)
  5. Blanken MO, Paes B, Anderson EJ, Lanari M, Sheridan- PereiraM, Buchan S, Fullarton JR, Grubb E, Notario G, Rodgers-Gray BS, Carbonell-Estrany X (2018) Risk scoring tool to predict respiratory syncytial virus hospitalisation in premature infants. PediatrPulmonol 53(5):605—612
  6. Ryan VM, Langley JM, Dodds L, Andreou P (2016) Estimating Respiratory Syncytial Virusassociated Hospitalization in the First Year of Life Among Infants Born at 32—35Weeks of Gestation. Pediatr InfectDis J 35(8):851—855(Aug)
  7. Feltes TF, Cabalka AK, Meissner HC, et al; Cardiac Synagis Study Group. Palivizumab prophylaxis reduces hospitalization due to respiratory syncytial virus in young children with hemodynamically significant congenital heart disease. J Pediatr. 2003;143(4):532-540.
  1. Kritéria
  2. Výsledek

Palivizumab - Nová Indikační Kritéria

POZNÁMKA: Novorozenci, kterým byla imunoprofylaxe aplikována v období Leden-Březen, již nejsou indikováni k další imunoprofylaxi

POZNÁMKA: Ve druhé sezóně jsou indikované děti aktuálně podstupující léčbu.

POZNÁMKA: Pokud ANO, pacient má nárok na aplikaci 1 dávky Palivizumabu.

POZNÁMKA: Pokud ANO, je nutné zohlednit Rizikové faktory (R) a jejich závažnost (hodnoty R 0,5 - 1)

* Např.: PVL, PIVH, cévní mozková příhoda, hydrocefalus, neuromuskulární onemocnění (SMA), genetické syndromy s neurologickým postižením
** Crowding → více jak 5 členů rodiny bydlící v malém prostoru
0.00