Organizace

Česká Neonatologická Společnost (ČNeoS) je odbornou společností činnou v rámci České Lékařské Společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

ČNEOS

Vedení Výboru

Organizační složka České Neonatologické Společnosti se skládá z orgánů: Shromáždění členů, Výbor (a jeho Vedení) a Revizní Komise.

Česká Neonatologická Společnost • Zbynek Stranak 2
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc, MBA

Předseda

Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157 – 147 00 Praha 4
+420 296 511 806
zbynek.stranak@upmd.eu

Česká Neonatologická Společnost • Jan Janota
doc. MUDr. Jan Janota, PhD

Místopředseda

Fakultní Nemocnice Motol
V Úvalu 85 – 150 00 Praha 5
+420 224 432 135
jan.janota@fnmotol.cz

Jan Malý
MUDr. Jan Malý, PhD

Vědecký Sekretář

Dětská klinika LF UK a FN
Sokolská 581 – 500 05 Hradec Králové
+420 495 833 423
malyj@lfhk.cuni.cz

Veronika Flégrová
Mgr.Veronika Flégrová

Administrativa

Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157 – 147 00 Praha 4
+420 296 511 828
veronika.flegrova@upmd.eu

Česká Neonatologická Společnost • Term Newborn scaled
Organizace

Dokumentace

Členem společnosti (podrobnosti o stanovách a volebním řádu níže) se může stát každý lékař, farmaceut nebo jiný odborník ve zdravotnictví. Oficiální přihlášku naleznete na stránkách ČLS JEP. Více informací o ČLS JEP zde.

ČNEOS

Výbor

Výbor je řídicím a výkonným orgánem Organizační složky České Neonatologické Společnosti.

Woman
MUDr. Iva Burianová, PhD

FTN Praha 
iva.burianova@ftn.cz

Woman
MUDr. Milena Dokoupilová

Nemocnice Hořovice
dokoupilova@nemocnice-horovice.cz

Man
MUDr. Lumír Kantor, PhD

FN Olomouc
lumir.kantor@fnol.cz

Man
MUDr. Patrik Hitka, PhD

MN Ústí nad Labem
patrik.hitka@kzcr.eu

Man
MUDr. Tomáš Juren

FN Brno
juren.tomas@fnbrno.cz

Man
MUDr. Jozef Macko, PhD

KNTB Zlín
macko@bnzlin.cz

Man
MUDr. Martin Matas

FN Plzeň
matas@fnplzen.cz

Man
MUDr. Martin Čihař

FN Bulovka
martin.cihar@bulovka.cz

Woman
MUDr. Hana Wiedermannová

FN Ostrava
hana.wiedermannova@fno.cz

ČNEOS

Revizní Komise

Revizní komise je kontrolním orgánem Organizační složky České Neonatologické Společnosti.

Man
MUDr. Jan Hálek, PhD

FN Olomouc
jan.halek@fnol.cz

Man
MUDr. Jan Lebeda

KNTB Zlín
Jan.Lebeda@bnzlin.cz

Woman
MUDr. Andrea Staníková

FN Brno
stanikova.andrea@fnbrno.cz

ČNEOS

Admin

Administrátor webových stránek České Neonatologické Společnosti.

Peter Korček
MUDr. Peter Korček, PhD

Infantools s.r.o.
info@cneos.cz

Informace

ČLS JEP

Společnost je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.

+420 224 266 201
Sokolská 490 – Praha 2
ČLS_JEP_Logo

LET ZKUŠENOSTÍ

Česká Neonatologická Společnost • Preterm Invasions
Odborné Společnosti

Spolky lékařů

ČLS JEP je právnickou osobou, která působí na území České republiky, a která vznikla 11.října 1990.

Spolků Lékařů
Členů ČLS JEP
Odborných Společností
Newsletter

Pravidelný bulletin o aktivitách ČNeoS

Ochrana osobních údajůZa účelem zasílání newsletteru od České Neonatologické Společnosti