Sekce pro Podporu Kojení

Informace pro veřejnost, média, zdravotníky.

Základní informace

Kojení je právem dítěte i matky

Kroků k úspěšnému kojení

Česká Neonatologická Společnost • Mother Child scaled
Dítě má právo na mateřské mléko jako jedinou potravu plně odpovídající jeho potřebám.

Matka a dítě mají pak právo na odpovídající péči před porodem i po porodu včetně podmínek, které kojení usnadňují. Protože nám není lhostejný stav kojení v ČR, stejně jako problémy kojících žen, Česká Neonatologická Společnost založila Sekci pro Podporu Kojení na podporu a ochranu kojení.

Dokumenty

Odborné dokumenty a webové stránky o kojení

Česká Neonatologická Společnost • Desk Icon

Projekt “zmapování kojení v ČR”

Prezentace o aspektech kojení v rámci českých porodnic

Česká Neonatologická Společnost • Book Icon

Náhrady mateřského mléka

Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka (WHO)
Zdroj: Odbor ochrany veřejného zdraví MZČR

puzzle_icon

10 Kroků k úspěšnému kojení

Klíčové řídící a klinické postupy s detailním popisem (WHO)

10 kroků

Úspěšné Kojení

Klíčové řídící a klinické postupy s detailním popisem

1a. Plně dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka a příslušná usnesení Světového zdravotnického shromáždění (WHA).

1b. Mít písemně vypracovanou strategii výživy kojenců a seznamovat s ní zaměstnance a rodiče v rámci standardu péče.

1c. Zavést systémy průběžného monitorování a správy dat.

Postarat se o to, aby zaměstnanci měli dostatečné znalosti, kompetence a dovednosti pro podporu kojení.

Diskutovat o významu a praktickém zvládání kojení s těhotnými ženami a jejich rodinami.

Zajistit okamžitý a nepřerušovaný kontakt kůže na kůži a podporovat matky v tom, aby kojení zahájily co nejdříve po porodu.

Podporovat matky v zahájení a udržování kojení a ve zvládání běžných obtíží.

Nedávat kojeným novorozencům žádné jídlo nebo tekutiny jiné než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno.

Umožnit matce a dítěti zůstat spolu; praktikovat rooming-in 24 hodin denně.

Podpořit matky v tom, aby u svého dítěte rozpoznaly signály ke krmení a reagovaly na ně.

Poskytovat matkám rady ohledně používání lahviček, šidítek a dudlíků a rizik s tím spojených.

Koordinovat propuštění tak, aby měl rodič s dítětem včasný přístup k průběžné podpoře a péči.