Sekce pro Podporu Kojení

Informace pro veřejnost, média, zdravotníky.

Základní informace

Kojení je právem dítěte i matky

Kroků k úspěšnému kojení

Česká Neonatologická Společnost • Mother Child scaled
Dítě má právo na mateřské mléko jako jedinou potravu plně odpovídající jeho potřebám.

Matka a dítě mají pak právo na odpovídající péči před porodem i po porodu včetně podmínek, které kojení usnadňují. Protože nám není lhostejný stav kojení v ČR, stejně jako problémy kojících žen, Česká Neonatologická Společnost založila Sekci pro Podporu Kojení na podporu a ochranu kojení.

Dokumenty

Odborné dokumenty a webové stránky o kojení

Česká Neonatologická Společnost • Desk Icon

Projekt „zmapování kojení v ČR“

Prezentace o aspektech kojení v rámci českých porodnic

Česká Neonatologická Společnost • Book Icon

Náhrady mateřského mléka

Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka (WHO)
Zdroj: Odbor ochrany veřejného zdraví MZČR

puzzle_icon

10 Kroků k úspěšnému kojení

Klíčové řídící a klinické postupy s detailním popisem (WHO)

Přihláška do Sekce pro podporu kojení


PLDD = praktický lékař pro děti a dorost
PCIP = perinatální centrum intenzivní péče; PCIMP = perinatální centrum intermediární péče
Souhrn přihlášky Vám zašleme na zvolenou emailovou adresu. Po ukončení si můžete souhrn formuláře stáhnout v PDF formátu. CAVE: nejedná se o registraci do webového portálu ČNeoS, ale pouze o přihlášení do Sekce na podporu kojení.
Kurz

Problematika kojení v novém tisíciletí

Základní informace

Datum konání: 8.4.2024
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena: 1900 Kč (78 €)

Program

Kurz se bude týkat strategie podpory laktace a výživy mateřským mlékem. V kurzu bude prezentována analýza současného stavu kojení na novorozeneckých odděleních v ČR, problematika dodržování 10 kroků k úspěšnému kojení (WHO). Budou komentovány recentní poznatky o benefitu výživy mateřským mlékem, o situaci mléčných bank a sběren v České republice. Část kurzu se bude věnovat racionálnímu řešení problémů při kojení (pozdní nástup laktace, indikace pro dokrmování, využití dárcovského mateřského mléka, prolaktační pomůcky, současné kontraindikace kojení aj).

10 kroků

Úspěšné Kojení

Klíčové řídící a klinické postupy s detailním popisem

1a. Plně dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka a příslušná usnesení Světového zdravotnického shromáždění (WHA).

1b. Mít písemně vypracovanou strategii výživy kojenců a seznamovat s ní zaměstnance a rodiče v rámci standardu péče.

1c. Zavést systémy průběžného monitorování a správy dat.

Postarat se o to, aby zaměstnanci měli dostatečné znalosti, kompetence a dovednosti pro podporu kojení.

Diskutovat o významu a praktickém zvládání kojení s těhotnými ženami a jejich rodinami.

Zajistit okamžitý a nepřerušovaný kontakt kůže na kůži a podporovat matky v tom, aby kojení zahájily co nejdříve po porodu.

Podporovat matky v zahájení a udržování kojení a ve zvládání běžných obtíží.

Nedávat kojeným novorozencům žádné jídlo nebo tekutiny jiné než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno.

Umožnit matce a dítěti zůstat spolu; praktikovat rooming-in 24 hodin denně.

Podpořit matky v tom, aby u svého dítěte rozpoznaly signály ke krmení a reagovaly na ně.

Poskytovat matkám rady ohledně používání lahviček, šidítek a dudlíků a rizik s tím spojených.

Koordinovat propuštění tak, aby měl rodič s dítětem včasný přístup k průběžné podpoře a péči.