Doporučené Postupy

Algoritmy klinických postupů v Neonatologii a příbuzných oborech.

Guidelines

Perinatologie

Sdílená doporučení – Sekce Perinatologie a Fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP.

Guidelines

Infekce

Sdílená doporučení – Společnost infekčního lékařství ČLS JEP.

Guidelines

Pediatrie

Sdílená doporučení – Odborné Společnosti ČLS JEP (Pediatrie, Paliativní medicína).

Doporučené Postupy

Informace

Doporučení se stávají stanoviskem ČNeoS okamžikem zveřejnění na oficiálních internetových stránkách Společnosti, kde je aktuálně platná verze doporučení. Pokud při revizi není nutno doporučení aktualizovat, zůstává v platnosti dosavadní verze, pokud je nutná aktualizace, je doporučení staženo a po aktualizaci opět umístěno na stránky ČNeoS.

Jednotlivá pracoviště mohou využít interních postupů, pokud je zdůvodní a doloží mezinárodně akceptovanými odbornými podklady. Pokud bude postup odlišný a nemá-li pracoviště oficiální interní doporučení, je třeba postup zdůvodnit v dokumentaci pacienta.

  • Stanovisko ČNeoS
  • Revize každé 4 roky
  • Průběžná aktualizace
  • Aktuálně zvolený Výbor
Newborn_premature_twins
Česká Neonatologická Společnost • Card Icon

Kontakt

Připomínky