Kategorie

Tematické vzdělávácí okruhy v Neonatologii.

Odborné články

Informace

Kategorie odborných článků se pravidelně zveřejňují na oficiálních internetových stránkách České Neonatologické Společnosti, kde je k dispozici aktuálně platná verze článku.

Jednotlivá pracoviště mohou využít interních postupů, pokud je zdůvodní a doloží mezinárodně akceptovanými odbornými podklady. Pokud bude postup odlišný a nemá-li pracoviště oficiální interní doporučení, je třeba postup zdůvodnit v dokumentaci pacienta.

Newborn_premature_twins
Česká Neonatologická Společnost • Card Icon

Kontakt

Připomínky