Podmínky služeb

Terms & Conditions

Základní Informace

Právní prohlášení

Tato webová stránka byla vytvořena jako služba České Neonatologické Společnosti (dále jen ČNeoS). Přes veškeré úsilí nemusejí být informace na této stránce vždy aktuální. Tato webová stránka neslouží jako základ pro jakékoliv rozhodování ohledně výběru léků nebo léčby. Je důležité, abyste se spoléhali pouze na rady lékařů, kteří Vám poradí nejlepší postup pro vaši konkrétní situaci. ČNeoS nenese žádnou zodpovědnost za přesnost nebo úplnost nebo použití informací obsažených na této webové stránce, resp. za jejich aktualizaci. 

ČNeoS nepřebírá odpovědnost za informace na webových stránkách třetích stran, které jsou mimo její kontrolu. Prostřednictvím této webové stránky je možné se spojit s jinými webovými stránkami na internetu, včetně webových stránek poboček společnosti ČNeoS v jiných zemích, což nutně neznamená, že společnost ČNeoS tyto stránky podporuje, schvaluje jejich obsah, nebo jakýmkoli jiným způsobem jejich prosazuje. Společnost ČNeoS nepřebírá odpovědnost za informace na webových stránkách třetích stran, které jsou mimo její kontrolu.

I když je maximální snahou společnosti ČNeoS poskytovat spojení pouze na webové stránky třetích stran, které splňují požadavky všech platných zákonů a ostatních právních předpisů, jakož i interní normy společnosti ČNeoS, je třeba si uvědomit, že obsah těchto webových stránek třetích stran je tvořen a podléhá změnám bez možnosti ovlivnění společností ČNeoS. Proto společnost ČNeoS nemůže převzít odpovědnost za žádné informace nebo stanoviska obsažené na webových stránkách třetích stran. Návštěvníci této stránky automaticky akceptují, že tak učinili na vlastní riziko.

Informace Veřejnosti

Ustanovení

Účelem těchto webových stránek je prezentace působení ČNeoS v rámci poskytování informací o neonatologické zdravotnické péči (tvorba doporučených postupů, zápisy z výboru, legislativa týkající se péče o novorozence, vzdělávání akce nebo odborné dokumenty). Vedle toho webové stránky poskytují informace o činnosti Společnosti i ostatní veřejnosti.

Návštěvníci webu mají možnost si založit elektronický účet, jehož prostřednictvím mají právo vstupovat do chráněných oblastí těchto webových stránek. Člen může nebo nemusí definovaným způsobem tento účet aktivovat. Založený účet se může kdykoliv zrušit na žádost návštěvníka – při technických problémech lze kontaktovat administrátora webu na info@cneos.cz.

Návštěvníci se mohou zdarma přihlásit k odběru elektronických upozornění na novinky na webových stránkách. Za tímto účelem Společnost spravuje přístupové údaje uživatelů přihlášených k tomuto odběru. Správa přístupových údajů podléhá platným zákonům a nařízením o ochraně osobních údajů. Přístupové údaje nejsou poskytovány třetím osobám a slouží pouze k výše uvedenému účelu. Odběr elektronických upozornění může uživatel webových stránek kdykoli zrušit.