Odborné Časopisy

Česko-Slovenská Neonatologie a Neonatologické Listy.

Česko-Slovenská Neonatologie

Charakteristika

Odborný recenzovaný časopis České Neonatologické Společnosti a Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Odborný časopis je vydávaný ČLS JEP od roku 2022. Články se týkají neonatologické problematiky, ale i příbuzných oborů pediatrie, dětské chirurgie, genetiky, ORL, oftalmologie, a dalších oborů.

  • Původní práce
  • Kazuistiky
  • Souborné články
  • Diskuze
  • Informace z výboru
  • Abstrakta
Newborn_premature_twins

Kontakt

Rukopisy – Informace

Česká Neonatologická Společnost • Term Newborn scaled
Česko-Slovenská Neonatologie

Publikace

Jednotlivá perinatologická centra připravují vždy tematicky jednotný časopis. K publikaci v časopisu může být přijat pouze rukopis, který nebyl/nebude publikován v jiném časopisu (výjimku tvoří abstrakta vědeckých konferencí). Rukopisy procházejí hodnocením redakce a recenzním řízením. Uveřejněná práce se stává majetkem redakce a přetisknout její část v jiné publikaci lze jen s citací původu a souhlasem redakce. Nepřijaté rukopisy se vracejí jen na vyžádání.

Česko-Slovenská Neonatologie

Elektronická verze

Elektronická verze je zveřejňována s odstupem 1 roku po verzi tištěné, kterou členové ČNeoS obdrží bezplatně v rámci členského příspěvku. Pro nečleny ČNeoS a veřejnost je možné si časopis předplatit na stránkách České Lékařské Společnosti (Odborné časopisy). Předplatné je ve Slovenské republice možné získat prostřednictvím portálu iPredplatné.

Často kladené Otázky

FAQ

Odborný recenzovaný časopis vydávaný ČLS JEP je odborný časopis České Neonatologické Společnosti a Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Cílovou skupinou jsou především neonatologové, a dále pediatři a další odbornosti s vazbou na neonatologickou problematiku. Časopis dále odebírají  nemocnice, lékařské fakulty, lékařské knihovny a další odborná pracoviště.

Česká Lékařská Společnost Jana Evangelisty Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor (Editor-in-Chief)
Prim. MUDr. Martin Čihař
Neonatologické oddělení
Fakultní Nemocnice Bulovka
Rukopisy zasílejte na e-mailovou adresu: martin.cihar@bulovka.cz

Zástupce (Associate Editor)
Prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Redakční rada
Prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA.
Doc. MUDr. Jan Janota, PhD.
MUDr. Jan Malý, PhD.
Prof. MUDr. Michal Rygl, PhD.
MUDr. Martin Matas
MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc
MUDr. Mária Vasilová
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Tisk
Prager Publishing – LD, s.r.o.
Elišky Přemyslovny 1335
156 00 Praha 5

Distribuce v ČR
Nakladatelství Olympia, s.r.o.
Praha

Distribuce v SR
iPredplatné
infolinka: 0800 188 826
e-mail: info@ipredplatne.sk, objednavky@ipredplatne.sk

Distribuce do zahraničí (kromě SR)
Myris Trade, s.r.o.
V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2
142 01 Praha 4
e-mail: myris@myris.cz
tel.: +420 296 371 202

2 x ročně (květen, listopad)

Cena předplatného na rok:
pro ČR = 300,00 Kč
pro SR = 18,00 EUR

Cena jednotlivého čísla:
pro ČR = 150,00 Kč
pro SR = 9,00 EUR

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá:
ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel.: +420 296 181 805, 773 737 782
e-mail: nto@cls.cz

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky inzerce přijímá:
Prager Publishing – LD, s.r.o.
mob.: +420 602 377 675
e-mail: tiskarnaprager@prager-print.cz

Další informace lze najít na stránce ProLekare
https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-neonatologie

Ne, je nutné zažádat o členství v České Neonatologické Společnosti anebo využít portálu České Lékařské Společnosti:

ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel.: +420 296 181 805, 773 737 782
e-mail: nto@cls.cz
web: https://www.cls.cz/odborne-casopisy

Neonatologické Listy

Neonatologický Zpravodaj

Předchůdce Česko-Slovenské Neonatologie vydávaný ČNeoS od roku 1984 – jednotlivá čísla jsou k dispozici níže ve formátu PDF.