Odborné Časopisy

Česko-Slovenská Neonatologie a Neonatologické Listy.

Česko-Slovenská Neonatologie

Charakteristika

Odborný časopis České neonatologické společnosti a Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Odborný časopis je vydávaný ČLS JEP. Články se týkají neonatologické problematiky, ale i příbuzných oborů pediatrie, dětské chirurgie, genetiky, ORL, oftalmologie, a dalších oborů.

  • Původní práce
  • Kazuistiky
  • Souborné články
  • Diskuze
  • Informace z výboru
  • Abstrakta
Česká Neonatologická Společnost • Term Newborn scaled
Česko-Slovenská Neonatologie

Publikace

K publikaci v časopisu může být přijat pouze rukopis, který nebyl/nebude publikován v jiném časopisu (výjimku tvoří abstrakta vědeckých konferencí). Rukopisy procházejí hodnocením redakce a recenzním řízením. Uveřejněná práce se stává majetkem redakce a přetisknout její část v jiné publikaci lze jen s citací původu a souhlasem redakce. Nepřijaté rukopisy se vracejí jen na vyžádání.

Neonatologické Listy

Neonatologický Zpravodaj

Odborný časopis vydávaný ČNeoS od roku 1984. Elektronická verze je zveřejňována s odstupem po verzi tištěné, jejíž předplatné získá každý člen ČNeoS.