Odborná Veřejnost

Informační portál (pro lékaře a sestry) týkající se dalšího vzdělávání v Neonatologii.

Neonatologie

Základní Informace

Neonatologie je certifikovaný obor základního oboru pediatrie, jehož obsahem je komplexní péče o všechny novorozence porozené za hranicí viability do 28. dne života nebo do propuštění domů. Tuto péči poskytují neonatologové a pediatři.

  • Doporučené Postupy
  • Intenzivní Péče
  • Farmakologie
  • Paliativní Péče
  • Fyziologický Novorozenec
  • Zobrazovací Metody
  • Vývojová Péče