Odborná Veřejnost

Informační portál (pro lékaře a sestry) týkající se dalšího vzdělávání v Neonatologii.

Neonatologie

Základní Informace

Neonatologie je certifikovaný obor základního oboru pediatrie, jehož obsahem je komplexní péče o všechny novorozence porozené za hranicí viability do 28. dne života nebo do propuštění domů. Tuto péči poskytují neonatologové a pediatři.

  • Doporučené Postupy
  • Intenzivní Péče
  • Farmakologie
  • Paliativní Péče
  • Fyziologický Novorozenec
  • Zobrazovací Metody
  • Vývojová Péče
Česká Neonatologická Společnost • Term Hand
book_icon

Neonatologie

Tématické okruhy

Nové

Atestační otázky z Neonatologie

Upozorňujeme, že NOVÉ Atestační otázky jsou platné až pro atestace v roce 2024 s ohledem na platnou legislativu (otázky na rok 2023 jsou k dispozici prostřednictvím odkazu IPVZ níže)

§18 bod 1) Vyhlášky č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů: 
„Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zveřejní na svých internetových stránkách seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k závěrečné zkoušce nástavbového oboru k jednotlivým nástavbovým oborům platný pro následující kalendářní rok do 31.prosince.“

Perinatologie

Neonatologie a Porodnictví

Česká Neonatologická Společnost • Bonding 2

Neonatologická péče je začleněna do celku perinatologické péče, která propojuje obory porodnictví a neonatologie s cílem zajistit kontinuitu péče o těhotnou ženu, plod a novorozence.

Interdisciplinarita

Těsná spolupráce porodníků a neonatologů, v níž jsou jednotlivé odbornosti vzájemně nezastupitelné.

Profesionalita

Nejmodernější poznatky vědy, které vedou k medicínským a organizačním opatřením a mají pozitivní dopad na celou populaci.