Sympozium Neopaliativa 11/2022

Hotel Vienna House Easy U Prazdroje 2720, Plzeň, Czech Republic

Sympozium Neopaliativa „Sdělování špatných zpráv“ Neonatální, či lépe perinatální paliativní péče (PPP), je v rámci dětské paliativní péče relativně samostatným a specifickým tématem. PPP je péče o plod či novorozence s život ohrožujícím či život limitujícím onemocněním či vrozenou vývojovou vadou, zaměřená na kvalitu života a nejlepší zájem plodu či narozeného dítěte. Její nedílnou součástí...

Přijmout Cookies