Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové České Neonatologické Společnosti

dne 12.12.2022 abdikoval na funkci člena výboru ČNeoS prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. Profesor Plavka patří po několik dekád mezi vůdčí osobnosti české neonatologie. Byl dlouholetým členem výboru ČNeoS a předsedou naší společnosti ve třech funkčních obdobích.

Zásadním způsobem se podílel na rozvoji moderní české neonatologie, systému diferencované péče o novorozence v ČR a pasportizaci Perinatologických center. Třístupňová organizace péče o novorozence byla klíčovou změnou pro dosažení současných výsledků a systém, který vznikl před třiceti lety, nadále plní svoji funkci.

Profesor Plavka dokázal ve funkci předsedy ČNeoS zviditelnit a etablovat náš obor nejen v ČR, ale i v zahraničí – organizoval řadu domácích a mezinárodních konferencí, byl a nadále je řešitelem mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, garantem všech typů vzdělávání a autorem mnoha citovaných publikací.

Výbor ČNeoS děkuje panu profesorovi za roky skvělé práce pro českou neonatologii a přeje řadu dalších úspěchů, nových vědeckých i medicínských podnětů a jejich úspěšné řešení.

Výbor ČNeoS

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.