Ultrazvukové vyšetření srdce se v posledních letech stalo nedílnou součástí intenzivní péče v neonatologii.

Původní zaměření na vyloučení a diagnostiku srdečních vad se rozšířilo směrem k diagnostice a monitoraci léčby oběhového selhání, managementu tepenné dučeje a diagnostiky jiných, s intenzivní péčí souvisejících komplikací. Důvodem je minimální invazivita, dostupnost ultrazvukových přístrojů, rychlé online zobrazení a také omezená schopnost monitorace oběhového systému u novorozenců.

Odborné společnosti reagovaly vytvořením standardů a požadavků, které by měl lékař neonatolog splňovat, aby mohl provádět daná vyšetření (1). Doporučená praxe a rozsah vyšetření je ale obtížné splnit a v řadě zemí vedl ke vzniku úzké skupiny neonatologů, kteří se specializují na funkční echokardiografii. Pojem funkční echokardiografie (targeted neonatal echocardiography – TNE) je tedy používán pro detailní zhodnocení hemodynamiky včetně použití nových echokardiografických metod.

Pro klinické použití je důležitější vzdělávání široké neonatologické komunity v menším rozsahu, aby většina neonatologů, kteří se starají o kriticky nemocné novorozence dokázala používat ultrazvuk jako další nástroj ke klinickému rozhodnutí. Pro toto použití se vžil název point of care ultrasound (POCUS) nebo bed-side echocardiography. Guideline pro POCUS byl také publikován odbornými společnostmi (2).

Smyslem atlasu je pomoci neonatologům s minimálními nebo malými zkušenostmi s echokardiografií orientovat se v základních rovinách zobrazení a popis jednotlivých struktur srdce a velkých cév.

Základní pravidla TNE
  • během prvního vyšetření je nutné vyloučit strukturální vadu srdce
  • při nejasném nálezu nutná konzultace s dětským kardiologem/neonatologem se zkušenostmi v echokardiografii
  • nedělat terapeutická rozhodnutí jen na základě ultrazvuku, vždy přihlížet ke klinickému stavu novorozence a ostatním parametrům
Praktické poznámky
  • zajistit optimální prostředí – teplo, klid, přítmí, nefarmakologická analgosedace (dudlík, sacharóza do úst), poloha dítěte na zádech ev. mírně na levém boku, hlavičku směřovat spíše doleva
  • hygienický režim – dezinfekce sond
  • před přiložením sondy je zásadní stranově sjednotit zobrazení s pozicí sondy – značka na sondě musí být na stejné straně jako značka na ultrazvuku
  • při barevném Dopplerovském zobrazení nastavit barevný rozsah kolem 80 cm/s
Reference
  1. Mertens L, et al. Writing Group of the American Society of Echocardiography; European Association of Echocardiography; Association for European Pediatric Cardiologists. Targeted Neonatal Echocardiography in the Neonatal Intensive Care Unit: practice guidelines and recommendations for training. Writing Group of the American Society of Echocardiography (ASE) in collaboration with the European Association of Echocardiography (EAE) and the Association for European Pediatric Cardiologists (AEPC). J Am Soc Echocardiogr. 2011 Oct;24(10):1057-78. doi: 10.1016/j.echo.2011.07.014. PMID: 21933743.
  2. Singh Y, e al. International evidence-based guidelines on point of care ultrasound (POCUS) for critically ill neonates and children issued by the POCUS Working Group of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC). Crit Care 24:65. doi: 10.1186/s13054-020-2787-9.

Apikální projekce

Existují 3 základní varianty zobrazení čtyřdutinové projekce, které komplikují orientaci.

ASE varianta 1 – hrot dole. Odpovídá pohledu na srdce zepředu, jak srdce vidí kardiochirurg při operaci. Nejvíce odpovídá anatomické představě. Nejčastěji používané v dospělé kardiologii a  v publikacích.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D ČTYŘDUTINA UP SIDE DOWN
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 1
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D ČTYŘDUTINA UP SIDE DOWN MASKY
LV – levá komora, RV – pravá komora, LA – levá síň, RA – pravá síň
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D ČTYŘDUTINA UPSIDE DOWN COLOR
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 1 – Color Doppler zobrazení
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 1 – Video

Existují 3 základní varianty zobrazení čtyřdutinové projekce, které komplikují orientaci.

ASE varianta 2 – hrot nahoře. Zobrazení srdce jako při pohledu od bránice kraniálně. Nejčastěji používané v klinické praxi v neonatologii. V této variantě zobrazujeme srdce i v tomto atlasu.

ECHO 2D 4dutina
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 2
ECHO 2D 4dutina Masky
LV – levá komora, RV – pravá komora, LA – levá síň, RA – pravá síň
ECHO 2D 4dutina Doppler Systola
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 2 – Color Doppler zobrazení v průběhu diastoly
ECHO 2D 4dutina Doppler Diastola
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 2 – Color Doppler zobrazení v průběhu systoly
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 2 – Video

Existují 3 základní varianty zobrazení čtyřdutinové projekce, které komplikují orientaci.

Varianta ASE 1 s hrotem nahoře. Levé srdce je zobrazeno na monitoru vlevo, pravé srdce vpravo. Odpovídá pohledu na srdce shora od sterna.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D ČTYŘDUTINA KUCA
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 3
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D ČTYŘDUTINA KUCA MASKY
LV – levá komora, RV – pravá komora, LA – levá síň, RA – pravá síň
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D ČTYŘDUTINA KUČA COLOR SYST
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 3 – Color Doppler zobrazení v průběhu systoly
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D ČTYŘDUTINA KUČA COLOR DIAST
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 3 – Color Doppler zobrazení v průběhu diastoly
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 3 – Video
Čtyřdutinová projekce A4C – Varianta zobrazení 3 – Video (Color Doppler)

Většinou první zobrazení při vyšetření. Sonda je umístěna na hrotu srdce v úhlu směřující směrem k pravému rameni.  Zobrazení může být obtížné u dětí s bronchopulmonální dysplázií a potom je nutné zobrazení více z laterální strany nebo subkostálně. Při pneumoperikardu nelze srdce zobrazit vůbec – rychlá diagnostika v kritickém stavu.

Lze dobře rozeznat 4 oddíly, síňové i komorové septum. Dobře přehledné jsou mitrální a trikuspidální chlopně včetně vyšetření vtokových parametrů komor a eventuální regurgitace. Standardní zobrazení pro detekci perikardiálního výpotku. Projekce však není vhodná pro Dopplerovské vyšetření případného zkratu defektu sept – úhel zkratu k sondě je téměř kolmý.

ECHO 2D 4dutina
Čtyřdutinová projekce A4C
ECHO 2D 4dutina Masky
LV – levá komora, RV – pravá komora, LA – levá síň, RA – pravá síň
ECHO 2D 4dutina Doppler Systola
Čtyřdutinová projekce A4C – Color Doppler zobrazení v průběhu systoly
ECHO 2D 4dutina Doppler Diastola
Čtyřdutinová projekce A4C – Color Doppler zobrazení v průběhu diastoly
Čtyřdutinová projekce A4C – Video
Čtyřdutinová projekce A4C – Mannequin

Obraz se získá nakloněním sondy ze čtyřdutinové projekce frontálně. Pro současné zobrazení výtokového a vtokového traktu levé komory je třeba sondu rotovat po směru hodinových ručiček. Lze zobrazit aortální chlopeň, při měření IVRT a IVCT se pulzní nebo kontinuální Doppler umístí na přechod mezi vtokovou a výtokovou část levé komory.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D PĚTIDUTINA
Pětidutinová projekce A5C
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D PĚTIDUTINA ŘEZ MASKY
LV – levá komora, RV – pravá komora, LA – levá síň, RA – pravá síň, AV – aortální chlopeň
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D PĚTIDUTINA COLOR
Pětidutinová projekce A5C – Color Doppler zobrazení
Pětidutinová projekce A5C – Video
Pětidutinová projekce A5C – Mannequin

Obraz se získá dalším nakloněním sondy frontálně z pětidutinové projekce. Přehledně zobrazíte výtokový trakt pravé komory a plicnice. Lze zobrazit křížení velkých arterií.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D APIK PLICNICE
Apikální projekce Plicní arterie
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D APIK PLICNICE COLOR
Apikální projekce Plicní arterie – Color Doppler zobrazení
Apikální projekce Plicní arterie – Video
Apikální projekce Plicní arterie – Mannequin

Parasternální dlouhá osa – PLAX

Nejdůležitější a nejčastěji používané zobrazení v neonatologii. Sonda je umístěna při levém okraji sterna s markerem směřujícím směrem k pravému rameni. Často je nutné popojet sondou směrem k levému rameni a mírně naklonit sondu k pupku.

Zobrazením levé komory z dlouhé parasternální osy získáte mnoho informací o stavu srdce – preload, kontraktilitu, poměr průměru levé síně k aortě (při zhodnocení hemodynamické signifikance tepenné dučeje), hypertrofie myokardu, známky plicní hypertenze (deviace interventrikulárního septa doprava, levá komora je zkolabovaná, srdečních vad (především defektu septa komor – je třeba důsledná kontrola celého septa barevným zobrazením, a transpozice velkých cév), průměr aorty (pro kalkulaci levostranného srdečního výdeje).

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D DLOUHÁ OSA
Levá komora
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D DLOUHÁ OSA ŘEZ MASKY
LV – levá komora, RV – pravá komora, LA – levá síň, MV – mitrální chlopeň, AV – aortální chlopeň, IVS – komorové septum
Levá komora – Video
Levá komora – Video (Color Doppler)
Levá komora – Mannequin

Naklonením paprsku sondy kaudálně směrem k pupku (a kabelem sondy směrem k levému rameni) z parasternální dlouhé osy na levou komoru zobrazíme trikuspidální chlopeň a vtokovou část pravé komory. Velmi dobrá projekce na zhodnocení funkce (barevným mapováním) a morfologie trikuspidální chlopně.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D VTOK RV
Vtoková část pravé komory
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D VTOK DO RV ŘEZ MASKY
RV – pravá komora, RA – pravá síň
Dlouhá osa na vtokovou část pravé komory – Video
Vtoková část pravé komory – Video
Vtoková část pravé komory – Video (Color Doppler)
Vtoková část pravé komory – Mannequin

Nakloněním paprsku sondy k levému rameni (a kabelem sondy k pupku) a mírnou rotací po směru hodinových ručiček zobrazíme výtokový trakt pravé komory (RVOT), chlopeň a kmen plicnice. Vhodná projekce pro stanovení morfologie a funkce chlopně plicnice, charakter toku v kmeni plicnice (turbulentní tok u levo-pravého zkratu hemodynamicky významnější tepenné dučeje), ev. akcelerace toku ve RVOT (Dopplerovským vyš. u subvalvární stenózy nebo hypertrofie myokardu).

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D RVOT
Výtoková část pravé komory
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D RVOT MASKY
RV – pravá komora, RA – pravá síň, LA – levá síň, AV – aortální chlopeň, TV –
              trikuspidální chlopeň, PV – plicní chlopeň
Výtoková část pravé komory – Video
Výtoková část pravé komory – Video (Color Doppler)
Výtoková část pravé komory – Mannequin

Parasternální krátká osa – PSAX

Obraz získáte ze stejné pozice jako levou komoru v parasternální dlouhé ose rotací sondy po směru hodinových ručiček. Marker na sondě směřuje k levému rameni. Vhodná projekce pro zobrazení morfologie aorty (3 cípy – tzv. “Mercedes sign”), koronární arterie, perimembranózní defekt komorového septa a vtokový a výtokový trakt pravé komory obepínající aortu.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D KRÁTKÁ OSA AV
Aorta v krátké ose („Mercedes sign“)
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D KRÁTKÁ OSA AORTA ŘEZ MASKY
RV – pravá komora, RA – pravá síň, LA – levá síň, AV – aortální chlopeň, TV – trikuspidální chlopeň, PV – plicní chlopeň
Aorta v krátké ose – Video
Aorta v krátké ose – Video (Color Doppler)
Aorta v krátké ose – Mannequin

Obraz získáte ze stejné pozice jako levou komoru v parasternální dlouhé ose rotací sondy po směru hodinových ručiček. Marker na sondě směřuje k levému rameni. Nakloněním paprsku sondy směrem k apexu (a kabelem sondy k pravému rameni) zobrazíme mitrální chlopeň (vzhledu tzv. rybích úst). Můžeme detekovat defekty komorového septa a zhodnotit pohyby komorového septa.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D KRÁTKÁ OSA MV
Mitrální chlopeň v krátké ose
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D KRÁTKÁ OSA MV ŘEZ MASKY
RV – pravá komora, LV – levá komora, MV – mitrální chlopeň
Mitrální chlopeň v krátké ose – Video
Mitrální chlopeň v krátké ose – Mannequin

Obraz získáte ze stejné pozice jako levou komoru v parasternální dlouhé ose rotací sondy po směru hodinových ručiček. Marker na sondě směřuje k levému rameni. Nakloněním paprsku sondy směrem k apexu (a kabelem sondy k pravému rameni) zobrazíme mitrální chlopeň tvaru rybích úst a při dalším nakloněním sondy zobrazíme papilární svaly levé komory. Opět vhodná projekce pro zhodnocení funkce komor, pohyby septa (u plicní hypertenze) a defekty komorového septa.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D KRÁTKÁ OSA PAP
Papilární svaly v krátké ose
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D KRÁTKÁ OSA PAP MASKY
RV – pravá komora, LV – levá komora
Papilární svaly v krátké ose – Video
Papilární svaly v krátké ose – Mannequin

Obraz získáte z pozice jako aortu, mitrální chlopeň a papilární svaly výraznějším nakloněním sondy směrem k levému boku, zobrazíte zužující se komory. Apex tvoří levá komora. V této projekci lze posoudit pohyby septa a diagnostikovat případné defekty komorového septa.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D KRÁTKÁ OSA APIK
Apex v krátké ose
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D KRÁTKÁ OSA APIK MASKY
RV – pravá komora, LV – levá komora
Apex v krátké ose – Video
Apex v krátké ose – Mannequin

Subkostální projekce

Projekci získáme transverzálním umístěním sondy ve střední čáře pod processus xiphoideus. Ve středu dorzálně je páteř, před ní vlevo aorta, nad aortou žaludek. Vpravo a před páteří jsou játra s dolní dutou žílou. Toto zobrazení je zásadní pro stanovení situ.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL
Axiální zobrazení situ
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL SITUS ŘEZ MASKY
Axiální zobrazení situ
Axiální zobrazení situ – Video
Axiální zobrazení situ – Mannequin

Rotací o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček z axiální subkostální projekce a mírným nakloněním paprsku doprava (kabelu sondy doleva) zobrazíme dolní dutou žílu a vyústění jaterních žil. Průměr dolní duté žíly je velmi variabilní (většinou je kolabovaná). Dle průměru a pulzace žíly lze odhadnout efekt případné volumexpanze při oběhové deterioraci pacienta. V této projekci lze zobrazit umbilikální žilní katétr a ev. komplikace katetru (hepatální léze).

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL IVC
Sagitální zobrazení dolní duté žíly
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL IVC ŘEZ MASKY
IVC – dolní dutá žíla, RA – pravá síň
Sagitální zobrazení dolní duté žíly – Video
Sagitální zobrazení dolní duté žíly – Mannequin

Nakloněním sondy ze subkostálního sagitálního zobrazení dolní duté žíly paprskem sondy doleva (kabelem sondy doprava) zobrazíme břišní aortu. Dopplerovským vyšetřením průtoku v odstupujícím truncus coeliacus nebo arteria mesenterica superior lze měřit hemodynamický význam tepenné dučeje. Tzv. “steal” fenomén během diastoly se projevuje později než v břišní aortě (čím významnější zkrat, tím dále od dučeje detekujeme zpětný tok v arteriích během diastoly). Vhodné pro zobrazení pozice arteriálního katetru.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL AO
Sagitální zobrazení břišní aorty
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL AORTA ŘEZ MASKY
Sagitální zobrazení břišní aorty
Sagitální zobrazení břišní aorty – Video
Sagitální zobrazení břišní aorty – Mannequin

Transverzálním umístěním sondy pod processus xiphoideus a nakloněním paprsku sondy kraniálně (kabelem sondy kaudálně) s markerem sondy vlevo zobrazíme síně a síňové septum. Kvalitní obraz získáme tlakem sondy na břicho, což může být pro dítě nekomfortní. Vhodná projekce pro detekci síňových zkratů – foramen ovale (u novorozenců téměř vždy přítomno), ASD a směru zkratů (Dopplerovským barevným mapováním, důležité je nastavení nižšího rozsahu rychlostí k detekci pomalého venózního toku, cca 50 cm/s). Zkrat přes foramen ovale je nutný odlišit od průtoky z horní duté žíly.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL SÍNĚ
Subkostální zobrazení síní
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL SÍNĚ ŘEZ MASKY
LA – levá síň, RA – pravá síň, FOA – foramen ovale apertum
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL SÍNĚ COLOR
Subkostální zobrazení síní – Color Doppler zobrazení
Subkostální zobrazení síní – Video
Subkostální zobrazení síní – Video (SVC, FOA)
Subkostální zobrazení síní – Mannequin

Nakloněním paprsku sondy kraniálně (kabelu sondy kaudálně) ze subkostální projekce na síně zobrazíme vyústění horní duté žíly (SVC) do pravé síně. Je to zásadní projekce pro měření průtoku v SVC, nutného ke kalkulaci parciálního srdečního návratu (tzv. SVC flow – parciální srdeční návrat, zhodnocení systémového průtoku minimálně závislého na zkratu přes FOA a PDA, parametr používaný u oběhově deteriorovaných pacientů).

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL SVC
Subkostální zobrazení horní duté žíly
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL SVC ŘEZ MASKY
SVC – horní dutá žíla, RA – pravá síň
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUBCOSTAL SVC COLOR
Subkostální zobrazení horní duté žíly – Color Doppler zobrazení
Subkostální zobrazení horní duté žíly – Video
Subkostální zobrazení horní duté žíly – Mannequin

Suprasternální projekce

Transverzálním umístěním sondy na levém okraji horní třetiny sterna s markerem sondy směřujícím doprava a ev. mírným nakloněním paprsku sondy kaudálně (kabelem sondy kraniálně) zobrazíme větvení plicnice. Ideální je použití Dopplerovského barevného zobrazení. U levo-pravého zkratu tepennou dučejí vidíme červený “jet” v plicnici.

Průběh pravé větve plicnice zobrazíte kyvadlovým nakloněním paprsku sondy doprava (kabelem sondy doleva) a ev. rotací proti směru hodinových ručiček, průběh levé větve nakloněním paprsku sondy doleva (kabelu doprava) a ev. rotací sondy po směru hodinových ručiček. Poměrně častým nálezem u nedonošených novorozenců je urychlený tok v levé větvi plicnice (rychlost nad 2 m/s), především po uzávěru tepenné dučeje (jedná se o benigní nález se spontánní regresí). Vpravo od větvení plicnice je transverzálně zobrazena ascendentní aorta a dále vpravo horní dutá dutá žíla.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUPRASTERNAL PLICNICE COLOR
Větvení plicnice (Color Doppler zobrazení)
Větvení plicnice – Video
Větvení plicnice – Video (Color Doppler zobrazení)
Větvení plicnice – Mannequin

Sonda je umístěna sagitálně s markerem sondy kraniálně. Sondu mírně rotujeme po směru hodinových ručiček a nakláníme paprsek sondy k levému boku (kabel sondy k pravému rameni) abychom zobrazili ev. otevřenou tepennou dučej (zásadní je zobrazení barevným mapováním). Kvalitnější zobrazení většinou získáme podložením ramen a natočením hlavičky doleva. Při levo-pravém zkratu tepennou dučejí zobrazíme červený jet směřující od aorty do plicnice. V případě uzavřené dučeje vidíme 3 modré toky (2 větve plicnice a descendentní aortu). U pacienta s plicní hypertenzí a pravo-levým cyanotickým zkratem tepennou dučejí je vlevo vedle 2 modrých toků ve větvích plicnice třetí modrý tok dučejí. Tepennou dučej lze v tomto případě snadno zaměnit za tok v levé větvi plicnice.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUPRASTERNAL PDA VIEW
Suprasternální zobrazení tepenné dučeje
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUPRASTERNAL PDA VIEW MASKY
LA – levá síň, RA – pravá síň, PDA – tepenná dučej, LPA – levá větev plicnice, RPA – pravá větev plicnice
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUPRASTERNAL PDA VIEW COLOR
Tepenná dučej (Color Doppler zobrazení)
Tepenná dučej – Video
Tepenná dučej – Video (Color Doppler zobrazení)
Tepenná dučej – Mannequin
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUPRASTERNAL PDA 0 VIEW
Při absenci tepenné dučeje (PDA)
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUPRASTERNAL PDA 0 VIEW COLOR
Při absenci tepenné dučeje (Color Doppler zobrazení)
Při absenci tepenné dučeje – Video
Při absenci tepenné dučeje – Video (Color Doppler zobrazení)

Sondu umístíme k pravému hornímu okraji sterna na osu mezi bradou a pravou bradavkou s markerem sondy směřujícímu k bradě pacienta a rotujeme sondu po i proti směru hodinových ručiček abychom vizualizovali kompletní aortální oblouk. Kvalitnější zobrazení většinou získáme podložením ramen a natočením hlavičky doleva. Důležitá a často obtížně zobrazitelná je oblast isthmu. Nutné je barevné mapování a vyloučení turbulentního toku, ev. Dopplerovské vyšetření. Normální toky v isthmu dosahují rychlosti do 2 m/s, u koarktace jsou toky rychlejší. V případě vysokého srdečního výdeje, např. u hemodynamicky signifikantní tepenné dučeje, mohou být toky do 2,5 m/s i bez stenózy v oblasti isthmu.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUPRASTERNAL OBLOUK
Aortální oblouk
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D AORTÁLNÍ OBLOUK ŘEZ MASKY
RPA – pravá větev plicnice
Aortální oblouk – Video
Aortální oblouk – Mannequin

Ideální pozice pacienta je na zádech s podloženými rameny a natočením hlavičky doleva. Sondu umístíme do jugula s markerem doprava a nakloníme paprsek sondy kaudálně (kabelem kraniálně). Jedná se o velmi těžkou projekci. Pro zobrazení je nezbytné barevné mapování s optimálním nastavením barevného rozsahu na žilní tok (40-50 cm/s) a optimalizací (navýšením) barevného gainu. Měli bychom zobrazit návrat 4 žil do levé síně (2 modré a 2 červené) – tzv. “crab view”.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUPRASTERNAL PV
Plicní žíly
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D PLICNÍ ŽÍLY 2D A BARVA ŘEZ MASKY
LA – levá síň, RA – pravá síň
Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D SUPRASTERNAL PV COLOR
Plicní žíly (Color Doppler zobrazení)
Plicní žíly – Mannequin

Zobrazení břišní aorty z Retroperitonea

Zobrazení průběhu břišní aorty v subkostální projekci je často obtížné kvůli plynem distendovaným střevním kličkám. Tomu se vyhneme zobrazením z levého retroperitonea. Novorozence napolohujeme mírně na pravý bok a sondu umístíme mezi zadní axilární čáru a páteř na úrovni pupku. Při měření průtoku Dopplerovským pulzním vyšetřením nakloníme paprsek sondy kraniálně (kabel sondy kaudálně), aby tok v aortě směřoval více k sondě.

Česká Neonatologická Společnost • SIRC 2D RETRO AO
Abdominální aorta z retroperitonea
Abdominální aorta z retroperitonea – Video
Abdominální aorta z retroperitonea – Video (Color Doppler zobrazení)
Abdominální aorta z retroperitonea – Mannequin

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.