Rentgenové (RTG) vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám.

RTG metoda pracuje s tzv. rentgenovým ionizujícím zářením (elektromagnetické vlnění o velmi krátké vlnové délce), které má velkou schopnost pronikat hmotou. Pro ozřejmení cév a dutých orgánů lze také použít vyšetření s kontrastní látkou.

Česká Neonatologická Společnost • RTG 01 TTN diabeticka fetopatie
Novorozenec s diabetickou fetopatií a tranzitorní tachypnoí, zaveden umbilikální žilní katetr
Česká Neonatologická Společnost • RTG 02 PNO bilat
Donošený novorozenec se spontánním oboustranným pneumotoraxem v první hodině života po porodu císařským řezem. Zavedena endotracheální kanyla, hrudní drény, umbilikální žilní katetry
Česká Neonatologická Společnost • RTG 03 RDS PNO vlevo
Novorozenec se syndromem dechové tísně (RDS) komplikovaným levostranným pneumotoraxem. Zavedena nasogastrická sonda
Česká Neonatologická Společnost • RTG 04 CDH birth
Novorozenec s levostrannou brániční hernií (CDH) a přesunem mediastina doprava. Zavedena endotracheální kanyla, nasogastrická sonda a z periferie zavedený centrální žilní katetr
Česká Neonatologická Společnost • RTG 05 CDH kontrast
Novorozenec s levostrannou brániční hernií po podání kontrastní látky nasogastrickou sondou
Česká Neonatologická Společnost • RTG 06 CDH postsurgery
Novorozenec časně po operaci levostranné brániční hernie
Česká Neonatologická Společnost •
Novorozenec s delším odstupem po operaci levostranné brániční hernie, hypoplastická levá plíce, fluidotorax vlevo
Česká Neonatologická Společnost •
Novorozenec s vrozeným chylotoraxem komplikovaným hydropsem. Zavedena endotracheální kanyla, umbilikální katetry a nasogastrická sonda
Česká Neonatologická Společnost • RTG 09 UAC pozice
Optimální pozice konce umbilikálního arteriálního katetru: preferovaná vysoká poloha Th6 – Th9 a akceptovatelná nízká poloha L3 – L5
Česká Neonatologická Společnost • RTG 10 UAC UVC pozice
Optimální pozice konců umbilikálních katetrů. Modře umbilikální venózní katetr s koncem optimálně v úrovni bránice a červeně umbilikální arteriální katetr s koncem optimálně v poloze mezi těly obratlů Th6 a Th9
Česká Neonatologická Společnost • RTG 11 Atrezie jicnu
RTG kontrastní vyšetření u novorozence s klinickým podezřením na atrézii jícnu. Na RTG snímku je patrný únik perorálně podané kontrastní látky do dolních cest dýchacích. Definitivní dg. laryngotracheoesofageální rozštěp (typ IV)
Česká Neonatologická Společnost • RTG 12 RDS katetry
Syndrom dechové tísně (RDS) u novorozence předčasně narozeného ve 28. týdnu těhotenství, 1. den života. Zavedeny umbilikální katetry a orogastrická sonda.
Česká Neonatologická Společnost • RTG 13 RDS st2
Středně závažný syndrom dechové tísně u těžce hypotrofického novorozence předčasně narozeného ve 28. týdnu těhotenství, 1. den života.
Česká Neonatologická Společnost • RTG 14 RDS st2
Středně závažný syndrom dechové tísně u těžce hypotrofického novorozence předčasně narozeného ve 28. týdnu těhotenství, 1. den života
Česká Neonatologická Společnost • RTG 15 RDS st3
Středně závažný syndrom dechové tísně u 2 dny starého extrémně nezralého novorozence
Česká Neonatologická Společnost • RTG 16 RDS st4
Závažný syndrom dechové tísně u 3 dny starého novorozence předčasně narozeného ve 24. týdnu těhotenství
Česká Neonatologická Společnost • RTG 17 RDS st4
Závažný syndrom dechové tísně u těžce nezralého novorozence 4. den života
Česká Neonatologická Společnost • RTG 18 RDS st4
Závažný syndrom dechové tísně
Česká Neonatologická Společnost • RTG 19 RDS st4
Závažný syndrom dechové tísně u 4 dny starého chlapce narozeného ve 26. týdnu těhotenství
Česká Neonatologická Společnost • RTG 20 BPD
Extrémně závažná forma bronchopulmonální dysplázie u původně extrémně nezralého chlapce

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.