Rentgenové (RTG) vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám.

RTG metoda pracuje s tzv. rentgenovým ionizujícím zářením (elektromagnetické vlnění o velmi krátké vlnové délce), které má velkou schopnost pronikat hmotou. Pro ozřejmení cév a dutých orgánů lze také použít vyšetření s kontrastní látkou.

Česká Neonatologická Společnost • RTG abdomen 01 pneumatosis
Nekrotizující enterokolitida – RTG známky pneumatosis intestinalis a pneumoperitonea
Česká Neonatologická Společnost • RTG abdomen 02 pneumatosis
Nekrotizující enterokolitida – RTG známky dilatace střevních kliček, vysoký stav bránice
Česká Neonatologická Společnost • RTG abdomen 03 noair
Nekrotizující enterokolitida – minimální pneumatizace střevních kliček.
Česká Neonatologická Společnost • RTG abdomen 04 postsurgery kontrast
Nekrotizující enterokolitida – stav po chirurgické revizi, RTG snímek po podání kontrastní látky
Česká Neonatologická Společnost • RTG abdomen 05 sip
Spontánní intestinální perforace – RTG snímek ve visu, známky pneumoperitonea
Česká Neonatologická Společnost • RTG abdomen 06 football sign
Nekrotizující enterokolitida – RTG snímek pneumoperitonea ( „football sign“ )
Česká Neonatologická Společnost • RTG abdomen 07 pneumoperitoneum
Nekrotizující enterokolitida – RTG snímek boční, pneumoperitponeum
Česká Neonatologická Společnost • RTG abdomen 08 Hirschprung
Hirschprungova choroba – RTG známky dilatace kliček střevních
Česká Neonatologická Společnost • RTG abdomen 09 Hirschprung kontrast
Hirschprungova choroba – RTG snímek ve visu po podání kontrastní látky: ileus, vysoký stav bránice, suspektní obstrukce

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.