Magnetická rezonance (MR) je vyšetřovací metoda, využívající k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader.

MR (MRI – magnetic resonance imaging) je až na několik výjimek nejcitlivější metodou pro posouzení morfologie a patologie měkkých tkání – tedy mozku, míchy, svalů, šlach a kloubů. Metoda má svoje místo i v diagnostice chorob srdce a cév a dále v zobrazování orgánů dutiny břišní a malé pánve.

Česká Neonatologická Společnost • MRI 1
Bilaterální schizencefalie (abnormální uspořádání středových struktur, s širokým rozštěpem mozkové tkáně, komunikujícím s komorovým systémem oboustranně, s abnormálně hluboko zasahující interhemisferickou rýhou a chyběním nejdůležitější komisurální struktury – kalosního tělesa)

MRI CNS T1 IR obraz v koronární rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 2
Bilaterální schizencefalie (abnormální uspořádání středových struktur, s širokým rozštěpem mozkové tkáně, komunikujícím s komorovým systémem oboustranně, s abnormálně hluboko zasahující interhemisferickou rýhou a chyběním nejdůležitější komisurální struktury – kalosního tělesa)

MRI CNS T2W TSE obraz v transverzální rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 3
Postmeningitický hydrocefalus (obstrukční hydrocefalus, cystoidní defigurace LPK nejspíše jako postmalatická pseudocysta, redukce přilehlé mozkové tkáně)

MRI CNS T2W TSE obraz v transverzální rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 4
Postmeningitický hydrocefalus (obstrukční hydrocefalus, cystoidní defigurace LPK nejspíše jako postmalatická pseudocysta, redukce přilehlé mozkové tkáně)

MRI CNS T2W 3D obraz v sagitální rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 5
Postmeningitický hydrocefalus (obstrukční hydrocefalus, cystoidní defigurace LPK nejspíše jako postmalatická pseudocysta, redukce přilehlé mozkové tkáně)

MRI CNS T1W SE obraz v koronární rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 6
Postischemická léze, susp.stroke (postischemické změny v levé mozkové hemisféře, frontotemporálně charakteru postmalatických a gliových změn, mírná perifokální atrofizace mozku s rozšířením levé postranní komory a nepravidelně subarachnoidálních prostorů nad levou hemisférou)

MRI CNS T2W TSE obraz v transverzální rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 7
Postischemická léze, susp.stroke (postischemické změny v levé mozkové hemisféře, frontotemporálně charakteru postmalatických a gliových změn, mírná perifokální atrofizace mozku s rozšířením levé postranní komory a nepravidelně subarachnoidálních prostorů nad levou hemisférou)

MRA VVEN BOLD obraz v koronární rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 8
Postischemická léze, susp.stroke (postischemické změny v levé mozkové hemisféře, frontotemporálně charakteru postmalatických a gliových změn, mírná perifokální atrofizace mozku s rozšířením levé postranní komory a nepravidelně subarachnoidálních prostorů nad levou hemisférou)

MRA VVEN BOLD obraz v sagitální rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 9
Postischemická léze, susp.stroke (postischemické změny v levé mozkové hemisféře, frontotemporálně charakteru postmalatických a gliových změn, mírná perifokální atrofizace mozku s rozšířením levé postranní komory a nepravidelně subarachnoidálních prostorů nad levou hemisférou)

MRA MIP – MR angiografie bez průkazu hemodynamicky významné stenózy nebo aneurysmatu
Česká Neonatologická Společnost • MRI 10
Nekroticko-gliové přestavby po rozsáhlé cerebelární hemoragii (rozsáhlé posthemoragicko-atrofické změny levé mozečkové hemisféry a pedunkulů, částečně postihující vermis)

MRI CNS VVEN BOLD obraz v koronární rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 11
Nekroticko-gliové přestavby po rozsáhlé cerebelární hemoragii (rozsáhlé posthemoragicko-atrofické změny levé mozečkové hemisféry a pedunkulů, částečně postihující vermis)

MRI CNS VVEN BOLD obraz v transverzální rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 12
Nekroticko-gliové přestavby po rozsáhlé cerebelární hemoragii (rozsáhlé posthemoragicko-atrofické změny levé mozečkové hemisféry a pedunkulů, částečně postihující vermis)

MRI CNS VVEN BOLD obraz v sagitální rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 13
Těžká prenatální asfyxie (pokročilé difuzní postižení intrakraniálních struktur charakteru encefalomalacie subkortikální bílé hmoty s výraznou korovou atrofií, dysgeneze/hypotrofie c. callosum, bazálních ganglií, thalamů, cystická přestavba pontu, atrofie mozečku, mírné rozšíření komorového systému, bez známek obstrukce). 

MRI CNS T1W SE obraz v sagitální rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 14


Těžká prenatální asfyxie (pokročilé difuzní postižení intrakraniálních struktur charakteru encefalomalacie subkortikální bílé hmoty s výraznou korovou atrofií, dysgeneze/hypotrofie c. callosum, bazálních ganglií, thalamů, cystická přestavba pontu, atrofie mozečku, mírné rozšíření komorového systému, bez známek obstrukce). 

MRI CNS T2W TSE obraz v transverzální rovině
Česká Neonatologická Společnost • MRI 15
Těžká prenatální asfyxie (pokročilé difuzní postižení intrakraniálních struktur charakteru encefalomalacie subkortikální bílé hmoty s výraznou korovou atrofií, dysgeneze/hypotrofie c. callosum, bazálních ganglií, thalamů, cystická přestavba pontu, atrofie mozečku, mírné rozšíření komorového systému, bez známek obstrukce). 

MRI CNS VVEN BOLD obraz v koronární rovině

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.