Ultrazvuk mozku slouží jako základní vyšetřovací metoda v odhalování vrozených vývojových vad nebo perinatálního poškození mozku.

U novorozenců a kojenců a malých batolat s ještě je možno skrze neuzavřenou velkou fontanelou ultrazvukem uspokojivě zobrazit základní anatomické struktury mozku, včetně mozkových plen, komorového systému a cév. Je nenahraditelnou metodou k vyšetření a sledování hydrocefalu.

Česká Neonatologická Společnost • 01
PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) I. stupně oboustranné = SEH (subependymal hemorrhage) = GLH (germinal layer hemorrhage) – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 02
PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) I. stupně oboustranné = SEH (subependymal hemorrhage) = GLH (germinal layer hemorrhage) – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 03
PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) II. stupně vpravo, hematom nedilatuje postranní komoru, okolní parenchym bez léze – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 04
PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) II. stupně vpravo, hematom nedilatuje postranní komoru, okolní parenchym bez léze – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 05
PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) III. stupně oboustranně, hematom dilatuje postranní komory, okolní parenchym bez léze, malá kolekce mozkomíšního moku kolem hematomů – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 06
PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) III. stupně oboustranně, hematom dilatuje postranní komory, okolní parenchym bez léze, malá kolekce mozkomíšního moku kolem hematomů – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 07
PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) IV. stupně, hematom v pravé postranní komoře a k ní přiléhající parenchymová léze – venózní infarkt, koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 08
PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) IV. stupně, parenchymová léze vpravo – parasagitální projekce, mířené vně postranních komor
Česká Neonatologická Společnost • 09
Intracerebelární hemoragie – krvácení do celé levé hemisféry mozečku – dorzální koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 10
Intracerebelární hemoragie – krvácení do levé hemisféry mozečku (blíže k sondě) – projekce z levého mastoidálního okénka
Česká Neonatologická Společnost • 11
Intracerebelární hemoragie – menší krvácení do pravé hemisféry mozečku (dále od sondy) – projekce z levého mastoidálního okénka
Česká Neonatologická Společnost • 12
Nevelké subdurální krvácení vpravo parietálně – koronární šikmá projekce
Česká Neonatologická Společnost • 13
Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 1. den, prakticky normální nález – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 14
Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 3. den, difuzní léze, setřelá diferenciace struktur – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 15
Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 5. den, difuzní léze a zvýšeně kontrastní rozhraní šedé a bílé hmoty na konvexitách – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 16
Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 17. den, navíc počínající cystický rozpad subkortikálně – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 17
Infarkt CNS vlevo temporálně, léze nepřiléhá ke komorovému systému, není přítomno krvácení v komoře – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 18
Infarkt CNS vlevo temporálně – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 19
Cystická periventrikulární leukomalacie (cPVL) okcipitálně – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 20
Cystická periventrikulární leukomalacie (cPVL) okcipitálně – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 21
Meningitida, rozšířené sulky, obraz hlavy tygra – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 22
Meningitida, rozšířené sulky – modifikovaná parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 23
Ventrikulitida, septa v postranních komorách – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 24
Ventrikulitida, septa v levé postranní komoře – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 25
CMV infekce, germinolýza (= subependymální cysty), lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP), kalcifikace – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 26
CMV infekce, jiný pacient, germinolýza (GL), lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP) – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 27
CMV infekce, kalcifikace – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 28
Parciální ageneze septum pellucidum, normální obraz – frontální koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 29
Parciální ageneze septum pellucidum – dorzálnější koronární projekce, absence septum pellucidum
Česká Neonatologická Společnost • 30
Parciální ageneze septum pellucidum, rozsah defektu je zřejmý –sagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 31
Ageneze corpus callosum, abnormální postavení postranních komor, obraz býčí hlavy/rohů – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 32
Ageneze corpus callosum – sagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 33
Arachnoidální cysta – dorzální koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 34
Schizencefalie, defekty spojující postranní komory se subarachnoidálním prostorem – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 35
Schizencefalie, jiný pacient, defekt spojující pravou postranní komoru se subarachnoidálním prostorem – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 36
Ageneze vermis mozečku – zobrazení přes pravé mastoidální okénko
Česká Neonatologická Společnost • 37
Cysty frontálních rohů (Frontal horn cysts = Connatal cysts = Coarctation of lateral ventricles) – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 38
Cysty frontálních rohů – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 39
Germinolýza  (= subependymální cysty) – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 40
Germinolýza – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 41
Lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP) – koronární projekce
Česká Neonatologická Společnost • 42
Lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP) – parasagitální projekce
Česká Neonatologická Společnost • 43
Lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP) – koronární projekce, duplexní zobrazení

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.