V novorozeneckém období můžeme používat stejné diagnostické zobrazovací metody jako u dětí a/nebo dospělých.

Problémem některých metod (např. CT, skiaskopie) je vysoká zátěž ionizovaným zářením a nutnost imobilizace pacienta (MRI). U novorozenců je nutné v průběhu řady vyšetření používat analgosedaci a/nebo anestezií. Nejčastěji používané metody:

Ultrasonografie

Ultrasonografie je diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Typicky se používají piezoelektrické sondy o frekvencích 2-18 MHz. V neonatologii je ultrasonografické vyšetření základní zobrazovací metodou pro svoji jednoduchost, dostupnost a minimální nežádoucí účinky (při používaných frekvencích a délce expozice nebyl popsán negativní efekt na tkáňové postižení).

Ultrasonografii používáme k rychlé detekci strukturálních a funkčních změn. Nejčastěji používáme ultrasonografii při vyšetření struktur centrální nervové soustavy (mozek, mozeček, bazální ganglia, meningy apod.), intra-torakálních (srdeční anatomie, anatomie velkých cév, detekce patologických struktur v pleurálním prostoru apod.) a intraabdominálních (patologie jater, gastrointestinální trakt, uropoetický systém). Ultrasonograficky můžeme vyšetřovat i struktury krku (štítná žláza, cysty) a u chlapců skrotum (např. diagnostika torze varlete). Limitujícími faktory vyšetření je přítomnost vzduchu v zobrazených strukturách (např, obtížné zobrazení srdce při pneumothoraxu a/nebo pneumoperikardu).

Česká Neonatologická Společnost • UZ CNS IVH
Ultrazvukové vyšetření centrální nervové soustavy – koronární řez s typickým krvácením do postranních komor (hyperechogenity) a destrukcí bílé hmoty (hypoechogenity). Diagnóza: periventrikulární – intraventrikulární krvácení.

Ulrasonografii používáme u funkční diagnostiky – například průtok krve orgánovými systémy a dynamické vyšetření funkce srdce.

Funkční Echokardiografie

Funkční echokardiografie je specifické echokardiografické vyšetření prováděné neonatologem na novorozeneckém oddělení přímo u lůžka pacienta. Funkční echokardiografie je komplementárním vyšetřením u novorozenců s podezřením na oběhové problémy a jednoznačně nenahrazuje specializované kardiologické vyšetření.

Česká Neonatologická Společnost • ECHO SVC
Měření parametrů horní duté žíly (superior vena cava – SVC) pro stanovení tkáňové perfuze
Česká Neonatologická Společnost • ECHO Tissue Doppler
Tkáňový Doppler (tissue Doppler): nová možnost funkční echokardiografie – měření funkce komor
Indikace funkční echokardiografie
  • vyloučení strukturální vady srdce u kriticky nemocného novorozence
  • rozvaha o oběhové podpoře a jejím typu
  • hodnocení efektu oběhové podpory
  • diagnostika suspektní plicní hypertenze
  • diagnostika centrální cyanózy
  • management otevřené tepenné dučeje
  • zhodnocení srdce při srdečním šelestu
  • stanovení pozice konce centrálního žilního/arteriálního katétru
  • vyloučení suspektního fluidoperikardu, pneumoperikardu a trombózy
  • potvrzení a/nebo vyvrácení abnormálního prenatálního nálezu

Rentgenologické vyšetření (RTG)

Indikováno vždy při náhlé deterioraci stavu pacienta k vyloučení náhlých příhod hrudních (air-leak syndromy, vrozené vady) a/nebo břišních. RTG je suverénní metodou diagnostiky skeletálních patologií (fraktury, osteopatie, osteopenie). Indikováno u pneumopatií, k vyloučení intraabdominálních procesů, detekce calcifikací.

Česká Neonatologická Společnost • RTG BPD
Předo-zadní snímek hrudníku, diferenciace srdečního stínu a plicního parenchymu s retikulogranulární kresbou a cystickými projasněními – obrat bronchopulmonální dysplázie

Kontrastní RTG vyšetření

Indikována při nutnosti verifikovat struktury, které nelze rozlišit nativním snímkem (lumen gastrointestinálního traktu – pasáž GIT, cévy – angiografie, vývodné cesty močové – vylučovací urografie).

Česká Neonatologická Společnost • RTG CDH kontrast2
Kontrastní vyšetření gastrointestinálního traktu – použití vodného kontrastu prokazuje přítomnost žaludku v dutině hrudní – kongenitální diafragmatická hernie

Magnetická Rezonance

Magnetická rezonance umožňuje detekci strukturálních poruch všech tkání s vynikající rozlišovací schopností. V současné době je magnetická rezonance komplementárním vyšetřením ultrasonografie.

Česká Neonatologická Společnost • MRI prenatal 1
Magnetická rezonance plodu (vlevo) a novorozence (vpravo)

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.