Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Rozšíření novorozeneckého screeningu v ČR od 1.1.2022

Důležitá upozornění

Informace o nových screeningových vyšetřeních naleznete na stránkách MZ ČR: https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-14-2021/

Screening spinální muskulární atrofie (SMA) a závažné kombinované imunodeficience (SCID) provádíme pouze po podepsání informovaného souhlasu.

Souhlas s vyšetřením musí být součástí screeningové kartičky (ideálně razítko se zatržením ANO nebo NE na kartičce). Vyšetření nelze oddělit (tzn. nelze souhlasit pouze s provedením screeningu SMA nebo SCID).

Screening je připraven od 1.1.2022, ale s ohledem na administrativně náročnou přípravu je možné zahájit vyšetřování kdykoliv v průběhu ledna (vyjádření zástupců ÚZIS).

Letáky i informované souhlasy doručí ÚZIS na jednotlivá pracoviště ihned, jak je dostane z tiskárny (tzn. v průběhu ledna). Do doby doručení musí každé pracoviště požadované dokumenty tisknout.

Odběr na SMA/SCID je možné provést i v rámci re-screeningu. V případě, že screening SMA/SCID byl již proveden (např. na pracovišti, které novorozence překládá), bude tento problém řešen v rámci laboratoří, které jsou schopné tento problém identifikovat a tyto dva odběry spojit.

Věstník obsahuje i metodický pokyn k provádění screeningu sluchu. Cílem je zajištění jednotného postupu screeningu a rescreeningu sluchu a případné následné péče u novorozenců v ČR.

Předseda ČNeoS

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.